THE LAST OF THEM

De Neanderthalers

étiquette

Fragment van een mensendijbeen waarop we zien dat iemand er bewust op geklopt heeft om aan het merg te kunnen Goyet, België

VoedingUit het eerste onderzoek naar de voeding van de neanderthalers bleek dat ze fervente vleeseters waren.
Tijdens de ijstijd aten ze vooral grote planteneters: een chemische studie van de neanderthalerbeenderen toont aan dat er vooral mammoeten en rendieren op het menu stonden, maar veel minder wolharige neushoorns, paarden en bizons.

Maar in de laatste jaren maakten nieuwe onderzoeksmethodes duidelijk dat ze ook nogal wat groenten en paddenstoelen aten. Zo bevat het tandsteen van de fossielen van Spy zetmeelkorrels uit de – calorierijke – wortelstokken van waterlelies. Dat neanderthalers paddenstoelen lustten, zien we aan de aanwezigheid van bepaalde bacteriën.

Anderzijds vertonen veel beenderen van neanderthalers snijsporen. Ze deden dus aan kannibalisme, maar we weten niet of dit gewoon tegen de honger was of het een rituele praktijk betrof.